KLiK logo
Hlavná stánka
Novinky
Kto sme
Stihli sme a plánujeme
História klubu
Kniha odkazov
Fotky[náhľad][zoznam]
Plagáty
Prezentácie
Kontakty
Linky

English
Activity
History
Book of messages
Photos[preview][list]
Posters
Presentations
Contacts

iskryIskry, oheň, špekáčiky a kroket.

12.04.2014 Bankov -  Jahodná

Jedno popoludnie a čo všetko sa dá stihnúť.
Zraz bol dvanásteho dňa, štvrtého mesiaca o dvanástej hodine, na Lokomotíve. Dokonca som aj ja prišiel načas.
Vyviezli sme sa na Bankov a po kratšom asi polhodinovom putovaní našli vyhovujúce a voľné ohnisko. Mohlo sa začať. Nazbierať drevo, postaviť malý vetrolam pri ohnisku (dosť pofukovalo), pripraviť palice na opekanie. A šlo sa iskriť. Kedy ste naposledy založili oheň kresadlom? Alebo skúšali ste niekedy zakladať oheň kresadlom? Nie je to až také jednoduché, že? 
Najprv sme mali malú ukážku s trochou teórie, potom už len čistá prax.
Mali sme tri druhy kresadiel, tak sme sa mohli vyšantiť.
Naše dievčatá sa ukázali veľmi schopnými pyromankami. Najlepší čas - minúta.
Keď už horelo, tak sa aj opekalo. To už sme sa síce tak nezapotili ako pri kresadlách, ale čoskoro sme voňali ako pravé udenáče. Opiekli sme, čo sme si doniesli a bolo toho viac než dosť. Špekáčky, klobási, slaninka, cibuľa, samé dobré veci.
Kroket Takto posilnených a dobre vyúdených, po zahasení ohňa,  čakala nás ďalšia ťažká úloha. Nájsť aspoň trochu rovný kus plochy s minimom trávy a iného rastlinstva, či iných zavadzajúcich elementov. Nebolo to ľahké, ale podarilo sa. Lúka šla síce trochu do kopca, aj k anglickému trávniku to malo viac ako ďaleko, no nedostatky boli vyvážené nadšením.
Kroket, hra anglických gentlemanov a dám, určite netušil, kde všade sa ocitne.
Napichali sme kolíky, rozmiestnili bránky, zoznámili sa s pravidlami a hurá na to. Pre trsy trávy rastúcej „práve“ na tých najnevhodnejších miestach a aj našej nepopierateľnej „šikovnosti“, sa gule ocitali všade možne, len nie tam kde by sme si to želali. Čím viac nezdarov, tým viac smiechu! A to je predsa znak dobrej hry – dobrá zábava. A táto bola fakt dobrá!
Dve hry, dvaja nesporní víťazi a sľub, že nás mestský park čoskoro uvidí aj s kladivkami.

Jedno skvelé popoludnie je za nami a už sa tešíme na ....
???
Uvidíte.
Sledujte, pýtajte sa, dozviete sa.

Tak na ďalšej akcii!
Abbe   


Naše ďalšie akcie


ZK IMA KLIK
Základný kolektív Ideálnej Mládežníckej Aktivity
Košický Lektorský Inštruktorský Klub, Košice, Slovensko
http://www.klikacik.sk

webalizer

webglobe.sk