KLiK logo
Hlavná stánka
Novinky
Kto sme
Stihli sme a plánujeme
História klubu
Kniha odkazov
Fotky[náhľad][zoznam]
Plagáty
Prezentácie
Kontakty
Linky

English
Activity
History
Book of messages
Photos[preview][list]
Posters
Presentations
Contacts

KatkaO funiacej slečne. 

Prebúdzanie Katky 27.4.2010.

Viete ktorá slečna pri zobúdzaní funí až sa z nej dymí?

Keby ste boli s nami v železničnom depe 27.4.2010, tak by ste jednu mohli vidieť.
Parnú lokomotívu Katku, ktorá nás vozieva na detskej železničke pri Košiciach.

Už je tradíciou, že sa jej prebúdzanie spája s dňom otvorených dverí košického železničného depa. Naši železničiari vedia ako urobiť poriadnu parádu. Aby v tom Katka nebola sama, prišlo mnoho ďalších parných rušňov a to i s cudziny. Ba celé vlaky. Chlapom žiarili oči pri rekonštruovanom obrnenom vlaku z obdobia SNP, starší nostalgicky zaspomínali pri súpravách z 50 - 60 rokov, hladoši sa mohli uspokojiť z reštauračných vozňoch. Vrcholom programu bola rušňoparáda, kde sa jednotlivé rušne predstavili na točni. Veru bolo na čo pozerať. Až bolo na chvíľu ľúto , že čas pary je preč. Pokrok však nezastavíš, čo potvrdzoval aj obrovitánsky železničný žeriav ktorý sa na nás díval zo svojej majestátnej výšky. Ale ani milovníci modelov sa nedali zahambiť a preháňali svoje mašinky tunelami, stanicami akoby boli skutočné. Kým sme všetko prešli, poobzerali, deň ušiel ako voda. Odniesli sme si kopec zážitkov a spomienok.

Naše nohy a šaty sve cítili ešte nejaký čas. Ale to predsa patrí k veci.

Spáchal Abbe.
Naše ďalšie akcie

lokomotiva
ZK IMA KLIK
Základný kolektív Ideálnej Mládežníckej Aktivity
Košický Lektorský Inštruktorský Klub, Košice, Slovensko
http://www.klikacik.sk

webalizer

webglobe.sk