KLiK logo
Hlavná stánka
Novinky
Kto sme
Stihli sme a plánujeme
História klubu
Kniha odkazov
Fotky[náhľad][zoznam]
Plagáty
Prezentácie
Kontakty
Linky

English
Activity
History
Book of messages
Photos[preview][list]
Posters
Presentations
Contacts

Seminár nízkych lanových aktivít.

organizovaný hnutím GO 07.-09.11.2008

Cieľom bolo naučiť účastníkov stavať nízke lanové prekážky, správne používať materiál, pravidlá bezpečnosti. Vyskúšali sme si väčšie programové celky využívajúce nízke lanové prekážky. Krátko sme sa venovali aj oblasti zážitkovej pedagogiky.
Ako to prebehlo:
Akcia sa konala kúsok za Olomoucom, na stredisku Radíkov. V piatok večer bol zraz na stredisku, zoznámili sme sa, preberali sme základnú teóriu z histórie lanových aktivít a precvičili si viazanie základných uzlov. Sobota dopoludnia prax v teréne. Najprv bolo hravé rozohriatie a nácvik istenia. Potom sme preliezali vopred pripravené prekážky jednotlivo i v skupinách. Na záver bola súťaž. Po obede nás čakala samostatná stavba prekážok, ich otestovanie a rozbor nedostatkov. Po večeri Opäť teória o lanovom materiály, rôznych pomôckach, výbere vhodného miesta a vlastnej stavbe i využití lanových prekážok. Nedeľa Dopoludnia opäť prax v teréne, nasledovalo zadanie projektu čo už bolo súčasťou záverečnej skúšky. Po obede príprava projektu v teréne, jeho prezentácia a individuálna skúška.
Celkový dojem:
Veľmi dobre pripravená akcia s riadne nabitým programom. Za víkend sme dostali ohromné množstvo informácií, ale hlavne sme si riadne užili praktického viazania v teréne. Neveril by som že sa dá za pár hodín vymyslieť a technicky pripraviť prakticky použiteľný väčší programový celok stojaci na lanových prekážkach. Okrem „lanových“ znalostí sme si odniesli aj veľa užitočného do inštruktorskej praxe. Partia sme sa zišla dobrá a ľudia boli celkovo veľmi šikovní.
Už sa neviem dočkať kedy postavím nejakú veselú prekážku. :)
Abbe

ZK IMA KLIK
Základný kolektív Ideálnej Mládežníckej Aktivity
Košický Lektorský Inštruktorský Klub, Košice, Slovensko
http://www.klikacik.sk

webalizer

webglobe.sk