KLiK logo
Hlavná stánka
Novinky
Kto sme
Stihli sme a plánujeme
História klubu
Kniha odkazov
Fotky[náhľad][zoznam]
Plagáty
Prezentácie
Kontakty
Linky

English
Activity
History
Book of messages
Photos[preview][list]
Posters
Presentations
Contacts

Linky - Links

IMA - Ideálna mládežnícka aktivita

Prázdninová škola Lipnice

DONITRA

Excursion club of the nature conservation society of Oulu

Múzeum liptovskej dediny Pribylina

Skanzen in Pribylina an Open Air Folk Museum

Museum of Liptov Village in Pribylina

Museum des Liptauer Dorfes in Pribylina

Vlakový cestovný poriadok

Mapy Slovenska

Jugendorganisation Bund Naturschutz

Strom života


ZK IMA KLIK
Základný kolektív Ideálnej Mládežníckej Aktivity
Košický Lektorský Inštruktorský Klub, Košice, Slovensko
http://www.klikacik.sk

webalizer

webglobe.sk