KLiK logo
Hlavná stánka
Novinky
Kto sme
Stihli sme a plánujeme
História klubu
Kniha odkazov
Fotky[náhľad][zoznam]
Plagáty
Prezentácie
Kontakty
Linky

English
Activity
History
Book of messages
Photos[preview][list]
Posters
Presentations
Contacts

Čo sme stihli

r. 2005

- školenie o EDS, organizoval NAFYM, zúčastnil sa Fuxo
- výlet na Viniansky hrad, jednodňový výlet kde sme premokli do nitky
- Pribylina 6.-8. 5., víkendovka- Pribylina 3.-5. 6., víkendovka- Letný kurz - Piráti Liptova 6.-17. 7. v Pribyline
- Medzinárodné stretnutie mládeže v Slovinsku a v Maďarsku


- Pribylina 23.-25. 9., potáborové stretnutie - víkendovka- Laná10/05 - nácvik práce s lanami na cvičnej skale pri Alpinke 16.10.


ZK IMA KLIK
Základný kolektív Ideálnej Mládežníckej Aktivity
Košický Lektorský Inštruktorský Klub, Košice, Slovensko
http://www.klikacik.sk

webalizer

webglobe.sk