KLiK logo
Hlavná stánka
Novinky
Kto sme
Stihli sme a plánujeme
História klubu
Kniha odkazov
Fotky[náhľad][zoznam]
Plagáty
Prezentácie
Kontakty
Linky

English
Activity
History
Book of messages
Photos[preview][list]
Posters
Presentations
Contacts

Čo sme stihli

r. 2006                      

- klubové stretnutia, stretávame sa aspoň dvakrát do mesiaca v CVČ Domino
- výlet do okolia Košíc 22.1. - zasnežená prechádzka, kde sme pekne vymrzli
- náš zástupca sa zúčastnil zdravotníckeho školenia organizovaného Červeným krížom - získanie certifikátu zdravotník pre pobytové podujatia
- výlet na Jahodnú 20.5. kde sme popri zábave aj odskúšali nové vysielačky
- ZDRSEM - zdravotnícke školenie v Čechách
- tábor v Pribyline 17-28.8.
Spolu je veselšie

- víkendovka -  v Pribyline česko-slovenská 12.-15.10.
V Račkovej doline

- Lipany - jednodňový výlet 12.11., kde nám naša Lipianska vetva ukázala svoje mesto i okolie a kde sme riadne zmokli 

- Silvester, tento rok mimo mesto a že aj s hosťami zo zahraničia. Pozvánka
Fredica

Ak chcete vedieť viac, nevynechajte správu o činnosti za r.2006.


ZK IMA KLIK
Základný kolektív Ideálnej Mládežníckej Aktivity
Košický Lektorský Inštruktorský Klub, Košice, Slovensko
http://www.klikacik.sk

webalizer

webglobe.sk