KLiK logo
Hlavná stánka
Novinky
Kto sme
Stihli sme a plánujeme
História klubu
Kniha odkazov
Fotky[náhľad][zoznam]
Plagáty
Prezentácie
Kontakty
Linky

English
Activity
History
Book of messages
Photos[preview][list]
Posters
Presentations
Contacts

Čo sme stihli

r. 2007

- Mali sme viac ako 20 klubových stretnutí
- Uskutočnili sme sériu interných školení pre nových inštruktorov  
- Seminár Integračnej masáže v Čechách - Osinalice, organizovalo združenie DONITRA 8.-11.3. (zúčastnil sa náš zástupca)
- MIS3D prvé zo série školení nových inštruktorov 16.-18.3. vo Vyšnej Kamenici
- Psychoseminár v Čechách organizovaný Prázdninovou školou Lipnice 22.-25.3.
(zúčastnil sa náš zástupca)
Psychoseminar

- Prehliadka s malou brigádou v Leteckom múzeu v Košiciach 23.05.
Letisko

- Víkendovka v Pribyline 28.-29.07.
- Agenti Liptova 2007 letný kurz v Pribyline 18.-29.8.
Agenti2007

- Pokurzová stretávka 21.-23.9. - stretnutie účastníkov a priateľov klubu v kurzovom duchu
- Kone 28.10. Skúsili sme pohľad na svet z koňského chrbta
- Víkendovka v Remetských Hámroch 09-11.11. - programová víkendovka s návštevou Morského Oka
R.Hamre2007Ak chcete vedieť viac, nevynechajte správu o činnosti za r.2006.


ZK IMA KLIK
Základný kolektív Ideálnej Mládežníckej Aktivity
Košický Lektorský Inštruktorský Klub, Košice, Slovensko
http://www.klikacik.sk

webalizer

webglobe.sk