KLiK logo
Hlavná stánka
Novinky
Kto sme
Stihli sme a plánujeme
História klubu
Kniha odkazov
Fotky[náhľad][zoznam]
Plagáty
Prezentácie
Kontakty
Linky

English
Activity
History
Book of messages
Photos[preview][list]
Posters
Presentations
Contacts

Čo sme stihli

r. 2008

- Mali sme viac ako 25 klubových stretnutí
- Do klubového diania sa po dlhšej odmlke zapojilo aj pár starších inštruktorov.  


- Prednáška o meteorológii 01.02.
- Výlet na Dubník, na miesta kde KLIK pôsobil 10 rokov. 02.02.
Dubnik2008

- Víkendovka vo V.Kamenici kde sme sa aj zabavili aj školili. Ďalšie z MIS3D. 08.-10.02.
Kamenica02/2008

- Jahodná pri Košiciach, nácvik topografie, práca s nízkymi lanami. 18.05.
Jahodna2008

- Víkendovka v Pribyline, interné školenie inštruktorov  18.-20.07.
Pribylina

- Letná škola inštruktorov, Future 2008 Pribylina 18.-22.08.
TheFuture2008

- Hodnotiaca víkendovka, 22.-25.08. v Pribyline
Hodnotenie

- Paintball, 06.09. Alpinka pri Košiciach
Paintball

- Opekačka oberačka, 21.09. Olšovany pri Košiciach
opekacka

- Lanový seminár 7.-9.11.2008 v Radíkove pri Olomouci, organizovaný hnutím GO
lana

- Výlet, 23.11. Alpinka pri Košiciach


- Programový klubový večer 10.12. Téma týmové role, viedli Gabča a Sisa

- Jolka, 22.12.,Vianočné posedenie u Dráčka na štadióneZK IMA KLIK
Základný kolektív Ideálnej Mládežníckej Aktivity
Košický Lektorský Inštruktorský Klub, Košice, Slovensko
http://www.klikacik.sk

webalizer

webglobe.sk