KLiK logo
Hlavná stánka
Novinky
Kto sme
Stihli sme a plánujeme
História klubu
Kniha odkazov
Fotky[náhľad][zoznam]
Plagáty
Prezentácie
Kontakty
Linky

English
Activity
History
Book of messages
Photos[preview][list]
Posters
Presentations
Contacts

ZDRSEM 14.-18.6.2006

Ohléhnutí za drsným týdnem.

Čo je to ZDRSEM? A prečo je to v češtine?

Lebo ZDRSEM znamená ZDRavotnícky SEMinář, organizuje ho Prázdninová Škola Lipnice a ten o ktorom píšem prebehol v Prahe.
ZDRSEM (ten štandartný) si kladie za cieľ naučiť poskytnúť prvú pomoc a čo najlepšie pripraviť na „realitu“ tábora/kurzu budúceho „Zdravotníka zotavovacích akcií“ pre pobytové podujatia. Znie to pekne, že? A ako to vyzeralo v praxi? AKČNE!
Hneď po príchode a krátkych oficalitách sa na nás vrhol tím školiteľov (hneď troch, to aby nám bolo jasné kto prvý „padne“ vyčerpaním) a už to „jelo“. Prvá simulácia, ako inak vonku. Po návrate teória, pre zmenu opäť niečo praktické a zas teória... V rovnakom nasadení pokračoval kurz aj deň nasledujúci a ani tie ďalšie neboli iné. Vyzerá to fádne? Že ste už také zažili? Hm, MYSLÍTE???
Začnem školiteľmi. Naši „stáli“ lekár, lekárka a záchranár, boli priebežne posilovaní prizvanými hosťami „z fachu“ a teda s ozaj bohatými skúsenosťami.
Simulácie. Od jednej k druhej zložitejšie, namáhavejšie a keď už si myslíte že to horšie to už nemôže byť vyvedú Vás z omylu. Posúďte sami. „Veselá“ rodinka po požití „houbiček“ si „zalietala“ z balkóna, dopravná nehoda s ozajstným autom (pri našom príchode motor bežal) a ďalším nedisciplinovaným vodičom, ktorý, ako inak zrazí ďalšieho chodca – bonbónikom bolo kriesenie figuríny 27minút. A najlepšie nakoniec, transport raneného s použitím improvizovaných prostriedkov terénom cez ktorý ísť normálne nebola prechádzka. BRRRRR
Skúšky na záver, hlavne praktická časť, boli poslednou príležitosťou pre lektorov aby nás potrápili a veru si ju nenechali ujsť. (Musím však veľmi oceniť vervu s akou sa hádzali o tú tvrdú podlahu, simulujúc náhlu stratu vedomia.) Tvrdý dril sa oplatil. Všetci sme to zvládli na výbornú a stali sa hrdými držiteľmi CERTIFIKÁTU.
Prišlo lúčenie, želanie aby sme nikdy zasahovať nemuseli a ešte darček ...
Čo myslíte že to bolo?
Resuscitačná rúška pre dýchanie z úst do úst vo vreckovom balení. :)
No proste ZDRSEM.

Abbe
ZK IMA KLIK
Základný kolektív Ideálnej Mládežníckej Aktivity
Košický Lektorský Inštruktorský Klub, Košice, Slovensko
http://www.klikacik.sk

webalizer

webglobe.sk