KLiK logo
Hlavná stánka
Novinky
Kto sme
Stihli sme a plánujeme
História klubu
Kniha odkazov
Fotky[náhľad][zoznam]
Plagáty
Prezentácie
Kontakty
Linky

English
Activity
History
Book of messages
Photos[preview][list]
Posters
Presentations
Contacts

Lanové školenie.

Dubník 15.9.2015.

Školenie malo dve časti. Teoretický úvod. Zoznámenie sa s materiálom, rozdelenie a použitie rôznych druhov lán.
Kararabíny - popis, spôsob požitia, bezpečnostné pravidlá.
Sedáky – popis, ako sa požívakú, a opäť bezpečnotné ravidlá.
Praktická časť:
Nácvik praktického používania jednotlivých častí výstroje. Precvičenie základných uzlov.
Nácvik techniky zlaňovania. Najprv na miernom svaku. Pri nácviku sa cvičilo aj istenie. Po získaní základných návykov sme prešli na strmý svah. Tu si každý vyskúšal samotné zlaňovanie i istenie. Záver bolo zlaňovania na skale, kde si každý vyskúšal naplno čo sa naučil.
V druhej časti sme trénovali stavbu jednoduchej lanovky. Zvláštnu pozornosť sme venovali technikám napínania nosného lana. Bolo to namáhavé ale výsledok stál za vynaloženú námahu. Vyskúšali sme, ako sa správajú naše nové kladky.
Výsledok bol nad očakávanie dobrý a tak sme si našu lanovku aj poriadne užili.
Odniesli sme si trochu lístia na šatách, istejšie prsty pri viazaní lán a istotu, že nabudúce to bude ešte lepšie.


Spáchal Abbe  


Fotky
Zlan1   Zlan2   Zlan3   Zlan4  Naše ďalšie akcie

ZK IMA KLIK
Základný kolektív Ideálnej Mládežníckej Aktivity
Košický Lektorský Inštruktorský Klub, Košice, Slovensko
http://www.klikacik.sk

webalizer

webglobe.sk